ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Το τμήμα Περιβάλλοντος της ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε εκπονεί όλες τις απαιτούμενες μελέτες και συγκεκριμένα:

  • Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Περιβαλλοντικές Εκθέσεις
  • Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων

Οι Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων απαιτούνται στην περίπτωση που η επιχείρηση παράγει υγρά απόβλητα τα οποία θα πρέπει να επεξεργάζεται. Μετά την έγκριση της μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων και την ολοκλήρωση κατασκευής των απαιτούμενων έργων χορηγείται Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων.

  • Μελέτες για την έκδοση αδειών Συλλογής - Μεταφοράς - Αποθήκευσης - Διαχείρισης Αποβλήτων.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων διέπεται από υγειονομικές διατάξεις ή προσφέρουν υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία αδειοδοτούνται από τον οικείο Δήμο ή τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας. Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε αναλαμβάνει τη διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης σας από το στάδιο εύρεσης του κατάλληλου χώρου μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Ενδεικτικά, έχουμε αδειοδοτήσει πλήθπς επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής, της εστίασης, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων (super - market) κλπ.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων :

  • Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ γήπεδα αντισφαίρισης, γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5)
  • Γυμναστήρια
  • Αθλητικές Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικής κλινικής σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 517/1991 (ΦΕΚ 202Α) από το στάδιο της προέγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου εως την άδεια λειτουργίας.

Τα έργα μας

Γερμανικό Προξενείο – Παραλία Θεσ/νίκης

Γερμανικό Προξενείο – Παραλία Θεσ/νίκης

ΕΣΚΙΑΔΗΣ Α.Ε | ΕΠ. ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΕΣΚΙΑΔΗΣ Α.Ε | ΕΠ. ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

AMASA HELLAS AEBET | ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ

AMASA HELLAS AEBET | ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ

Ιδ. Ψυχιατρική Κλινική ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Χωριστή Δράμας

Ιδ. Ψυχιατρική Κλινική ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Χωριστή Δράμας

AEGEAN | ΕΠ. ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

AEGEAN | ΕΠ. ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

EVOBUS S.A | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

EVOBUS S.A | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

BP | ΕΠ. ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

BP | ΕΠ. ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ | ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

ΚΙΝΗΣΗ | ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου