ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. – ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. εκπονεί με συνέπεια και άριστη τεχνική γνώση, τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που αφορούν σε εγκαταστάσεις κτιρίων κάθε είδους (πρατηρίων υγρών καυσίμων, συνεργείων αυτοκινήτων, χώρων στάθμευσης – πλυντηρίων αυτοκινήτων, βιομηχανικών κτιρίων, ιδιωτικών ΚΤΕΟ, κτιρίων γραφείων και κατοικιών, κλινικών, εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων κλπ), τόσο σε επίπεδο έκδοσης οικοδομικών αδειών, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονούμε είναι:

  • Μελέτες θερμομόνωσης – ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ
  • Μελέτες εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Μελέτες εγκαταστάσεων εξαερισμού - κλιματισμού
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτες εγκαταστάσεων αποχέτευσης
  • Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων)
  • Μελέτες καύσιμου αερίου
  • Μελέτες εγκαταστάσεων ανελκυστήρων φορτίων και προσώπων

Επιπλέον, η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης (κτιρίων, λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) και πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης , ενώ παράλληλα προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.