Φωτοβολταϊκά σε εμπορικές και βιομηχανικές στέγες άνω των 10 KWp

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'http://karanasios.com/images/stories/350stamford.jpg'
350stamford.jpg
Από την 4/6/2010 επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κτιρίων και στέγαστρα.
Για τα συστήματα αυτά δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ για συστήματα ισχύος έως ένα MWp δεν απαιτείται και άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση. Για συστήματα μεγαλύτερα του ενός MWp απαιτείται άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ. Τα μόνα βήματα που απαιτούνται είναι η προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΣΜΗΕ και μία έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας που δίνεται από την Πολεοδομία.
Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο, αφού τα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα θεωρούνται κορεσμένα και θα υπάρχουν κατά διαστήματα ειδικές ρυθμίσεις γι’ αυτά.