Στο πλαίσιο της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πρατηριούχων στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Ακολουθεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πρατηριούχων στις μεγάλες πόλεις (Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος και Ιωάννινα).


Και τέλος θα ακολουθήσει και η εγκατάσταση των συστημάτων στην υπόλοιπη χώρα.

Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες από κοινού με την εταιρία OECON Group  - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, βρίσκονται συνεχώς στην διάθεσή σας για να σας διευκολύνουν και να διευκρινίσουν όλα τα σημεία της Προκήρυξης της Δράσης που σας ενδιαφέρουν, καθώς επίσης και οτιδήποτε αφορά στην έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύστημα εισροών-εκροών, η σωστή χωρητικότητα και ο αριθμός μητρώου των δεξαμενών.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να είστε σίγουροι ότι θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και ότι το πρατήριο σας δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την άδεια του.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310555707